Quy trình thực hiện

LIÊN LẠC

Chúng tôi tiếp nhận các vấn đề của khách hàng qua điện thoại 

KIỂM TRA 

Chúng tôi tiến hành kiểm tra hiện trạng thực tế của khách hàng và báo giá dịch vụ

TRIỂN KHAI

Chúng tôi tiến hành thi công, sử lý và bàn giao lại cho quý khách hàng 

Messenger